viernes, 2 de octubre de 2020

Certamen Blas de Arratibel
Concurso público   -  Lehiaketa publikoaCertamen artesanía “Blas  Arratibel”: 
“Blas Arratibel” artisautza lehiaketa :Bases de la Convocatoria
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 110 del lunes, 28 de septiembre de 2020 Anuncio nº 2020 / 2703 (Solicitud nº 2020 / 3242)

Plazo: Las obras deberán presentarse los días 28, 29 y 30 de octubre de 2020, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en las dependencias del Museo BIBAT, c/ Cuchillería, 54 de Vitoria-Gasteiz. 

Información: Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral Plaza de la Provincia, 5, bajo- 01001- Vitoria-Gasteiz    www.araba.eus

--------------------------------------------

Deialdiaren oinarriak
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala (110 zk.), 2020.eko irailak 28 egunekoa. Iragarki zk. 2020 / 2703 (Eskaera zk. 2020 / 3242)

Epea
Lanak 2020ko urriaren 28an, 29an eta 30ean aurkeztu behar dira, 10:00etatik 14:00etara, BIBAT Museoaren bulegoetan (Aiztogile kalea, 54; Gasteiz). 

Argibideak
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila Probintzia plaza, 5, beheko solairua 01001 Gasteiz www.araba.eus

No hay comentarios:

Publicar un comentario